Mur från Nehemjas dagar?

Är det resterna efter den mur som Nehemja lät bygga upp, efter att folket återvänt från fångenskapen i Babylon, som har hittats i Jerusalem? Ett Jerusalem-baserat team med arkeologer under ledning av Eilat Mazar, som grävt fram muren, känner sig tämligen säkra på att så är fallet. Israel Finkelstein, professor i arkeologi vid universitetet i … Fortsätt läsa Mur från Nehemjas dagar?