Minsta mammuten

Fossil från mini-mammutar har hittats på Kreta. Enligt forskarna är det den minsta mammut som hittats hitintills, endast dryga metern hög och med en vikt på ca 300 kg. Det kan jämföras de största mammutarna med en mankhöjd på över 4,5 meter. Bortsett från storleken tros Kretas små mammutar helt liknat sina större anförvanter. Det minsta elefantdjuret man känner till är en utdöd dvärgelefant, med en mankhöjd på ca 90 cm. Flera fynd av mini-mammutar har gjorts många gånga gånger tidigare, på såväl öar i Medelhavet på som andra öar. En art levde förmodligen kvar kvar på Wrangels ö i Norra ishavet tills för cirka 3500 år sedan. Nyligen hittades också fossil från en minivariant av den så kallade stegodonten, på några öar i Indonesien. Stegodonten var annars bland forntidens större elefantdjur.

De rika fossilfynd som gjorts över stora delar av jorden, visar att elefanter tidigare fanns i betydligt större både spridning och mångfald. Men även om flera slags elefanter hittats bland de fossila fynden, verkar det troligt att det från början fanns en enda grundtyp, eller möjligen ett par stycken. Dessa kan sedan ha utvecklats genom mikroevolution med de rika anpassninsmöjligheter som finns nedlagt i skapelsen, till olika miljöer och levnadsförhållanden. Den asiatiska elefanten har genom DNA-analyser visat sig närmare släkt med den nu utdöda mammuten än med den nutida afrikanska elefanten, så artmässigt verkar ingen av dem stå särskilt långt från varandra.

På grund av handeln med elfenben och förändringar i elefanternas livsmiljö är elefanterna idag en hotad djurgrupp, som endast lever kvar i vissa delar av Afrika, och i isolerade områden i södra och sydöstra Asien. Ett internationellt förbud mot elfenbenshandeln kom visserligen år 1990, men den illegala handeln är fortfarande ett allvarligt hot. Låt oss hoppas att trenden vänder så att elefanten, som en gång fanns utbredd över nästan hela jorden, åter börjar öka i antal. Kanske inte i första hand för att det både är det största och därtill ett av de mer intelligenta landlevande däggdjuren, utan mest för att alla levande arter förtjänar att vi som människor värnar och skyddar dem.

Källor:
http://phys.org/news/2012-05-mini-mammoths-crete-scientists.html
http://www.nature.com/news/mini-mammoth-once-roamed-crete-1.10605
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/05/04/rspb.2012.0671

Läs mer om elefantdjur här:

Forntida elefant


https://www.dinosaurier.nu/nyheter/elefanter-intelligentare-%C3%A4n-schimpanser
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/elefanter-varnar-flocken-f%C3%B6r-bin
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/att-se-sig-sj%C3%A4lv-i-spegeln
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fem-myror-%C3%A4r-fler