Lövsalsfåglar pyntar

Lövsalsfåglarna i Australien och Nya Guinea är kända för sina ståtliga byggnadsverk som hannarna uppför för att attrahera på honorna. Några arter tillverkar till och med ”målarfärg”  av fruktkött, murket trä eller liknande beståndsdelar och målar sina lövsalar. (Ibland liknar det  mest murbruk så man mer kan tala om att mura.) Vissa hannar använder en pensel av barkfragment de tuggat till en tuss av lämpliga mått, vilken de använder vid målningen.

Den lövsal hannarna bygger upp pyntas sedan med diverse föremål på marken. Det kan vara små (gärna färgglada) stenar, kvistar eller vad hannarna nu hittar i närheten. Att lövsalsfåglarna är noga både med själva lövsalen och hur den dekoreras har forskarna känt till sedan länge.Vissa fåglar pyntar exempelvis med skalbaggsvingar, hundratals vingar av samma skalbaggeart!

Nu har forskarna upptäckt att fåglarna är så noga att de till och med placerar pyntet i storleksordning. I varje fall gäller detta en av arterna, Chlamydera nuchalis, eller större kragfågeln som den fått heta på svenska. Ett forskarteam som nyligen studerat denna art på lite närmare håll upptäckte att lövsalarna byggts så honorna enbart kan se hannarnas uppträdande från en enda vinkel. Hannarna lägger sedan mindre stenar (om det är stenar som använts) nära och sedan succesivt större stenar längre bort. Detta gör att alla stenar ser likadan ut från honornas synvinkel. Forskarna provade att flytta om stenarna från den storleksordning, som fåglarna placerat dem i,  men inom tre dagar hade fåglarna flyttat tillbaka stenarna till sin rätta plats igen.

Källor:
Current Biology 2010 vol 20 sid 1-6, Endler ”Great Bowerbirds Create Theaters with Forced Perspective When Seen by Their Audience”.
http://www.nature.com/news/2010/100909/full/news.2010.458.html