Honungsbin och matematik

Att bin äger kapacitet för matematik har forskarna känt till sedan länge. Och för ett par år sedan kom en studie som visar att de även förstår ett så komplicerat begrepp som noll. 1 Nya detaljstudier om deras räknekonst publiceras allt eftersom. Nyligen kom en studie som indikerar att honungsbin behärskar plus och minus,2 -3 … Fortsätt läsa Honungsbin och matematik