Havsuttrars muskler skyddar mot kyla

Den vanligaste positionen som havsuttern påträffas i är på rygg i vattnet, ofta mitt i en måltid. Om inte ses den kanske just dyka upp eller ner i vattnet för att hämta sin föda nerifrån havsbottnen.

Men havsvattnet är kallt, ofta iskallt, och till skillnad mot andra havsdäggdjur har havsuttern inget fettskikt som skyddar mot kylan. Däremot är dess päls ovanligt tjock – uppbyggd med 100 000 hår på varje kvadratcentimeter, med isolerande luftbubblor däremellan.

Enligt en nypublicerad studie kan även utterns muskler fylla en viktig funktion, då dessa ser ut att ha en större förmåga än andra däggdjurs att förvandla energi till värme. Detta kan i sig vara en bidragande orsak till havsutterns höga ämnesomsättning, vilken kräver ett stort födointag.

Havsutterns föda består till största delen av smådjur som uttern plockar från tång och stenar. Abalonesnäckor och sjöborrar tillhör favoritfödan. Ibland kan den dyka ner till 100 meters djup för att hämta upp sin föda, och den kan också dyka tre, fyra gånger för samma abalone-snäcka.

Havsuttern tillhör de däggdjur som använder redskap. För att knacka bort snäckor som sitter fast använder havsuttern en sten med vilken den slår mot snäckskalet. Väl uppe vid ytan lägger den sig bekvämt på rygg i vattnet och placerar en flat sten som ett städ på bröstet. Med stenens hjälp öppnar den så musslan, eller andra djur vars skal är lite hårt. Ibland kan den även svepa in sjöborrar i tång eller alger för att bryta av deras giftiga taggar.

Så ett lättjefullt liv är det knappast fråga om för havsuttern. En uppfattning man kanske kan få när man ser den ligga, till synes lojt, på rygg på havsytan. Men den är väl designad för sitt speciella levnadsmönster, där såväl päls som muskler skyddar mot kylan. Samt en ovanligt stor njure som ger den förmågan att dricka av havsvattnet.

Källor:
https://phys.org/news/2021-07-scientists-otters-hotter.html
https://science.sciencemag.org/content/373/6551/223
https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_otter

Abalonesnäckor och sjöborrar tillhör havsutterns favoritföda, vilka den tillsammans med andra smådjur plockar från tång och stenar. Ibland kan uttern dyka ner till 100 meters djup för att hämta upp dem,  och den kan dyka tre, fyra gånger för samma abalone-snäcka.  (Foton, pixabay.)

Läs mer om havsuttrar

Havsutterns återkomst

Havsuttern – en fingerfärdig dykare