Gammalt bläck

För ett par år sedan hittades ett par fossila bläcksäckar i England. Fyndet gjordes på en plats i sydvästra England bland tusentals fossil av belemniter (en numera utdöd ordning av bläckfiskar). Hos en del av dessa belemniter finns mjukdelar som ögon och muskler perfekt bevarade. Även en av bläcksäckarna var helt intakt!

Det bläck som bevarats inuti bläcksäcken visade sig  ha samma kemiska struktur som den hos nutida bläckfiskar. Det var så välbevarat att forskarna, sedan man tillsatt en ammoniaklösning, kunde använda det till att rita en bild av bläckfisken och skriva dess vetenskapliga namn.

Nu har bläcket hunnit att analyseras ytterligare och visat sig vara identiskt med bläcket från nutida bläckfiskar. (Låt vara att just den bläckfisk-ordning det fossila bläcket kommer ifrån är utdöd.) Fyndet indikerar att flyktmekanismen att sprida ut bläck, då bläckfiskar upplever sig hotade, fungerade lika bra i forntid som i nutid.

“Det är ett mycket förfinat system just för bläckfiskar, och har förblivit så under så lång tid”, säger en forskarna involverade i studien. De lager (jura) där bläcksäckarna hittats har enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterats till 150 miljoner år.

Källor:
http://www.pnas.org/content/109/26/10218
http://phys.org/news/2012-05-squid-ink-jurassic-period-identical.html

5 limhamn ignaberga belemnites 1 Block med belemniter, en idag utdöd bläckfisk, från Ignaberga kalkbrott i södra Sverige. (Foto: Mats Molén)