Gamla moderna fåglar

Fossila fåglar fortsätter att dyka upp i Kinas sedimentära bergarter. Och oftast (kanske alltid?) har de en sak gemensamt. Trots höga dateringar visar fossilen på samma kännetecken som dem hos nutida fåglar.

Det gäller även ett par av de senast publicerade fynden av ett par välbevarade små fågelfossil, ca 15 cm långa. Dessa fossil har uppmärksammats, just på grund av den höga dateringen på ca 130 miljoner år. Bland de tydligaste nutida dragen, som forskarna visar på, är den solfjädersformade stjärten, de sammansmälta benen vid vingspetsarna och det u-formade “önskebenet”. På fossilen finns även en liten utskjutning på framkanten av vingarna, som är anmärkningsvärt lika den hos nutida fåglar. Denna är fåglarna till hjälp då de manövrerar sin flykt uppåt i rymderna.

Då fågelfossilens ben är tämligen långa i relation till kroppen, samt saknar fjädrar (till skillnad mot övriga kroppen) tror forskarna att det rör sig om fossil från vadarfåglar.

Källor:

http://news.sciencemag.org/paleontology/2015/05/feathered-fossils-china-reveal-dawn-modern-birds
http://phys.org/news/2015-05-early-bird-avian-clock.html
https://www.sciencenews.org/article/oldest-known-avian-relative-today%E2%80%99s-birds-found-china
http://www.nature.com/ncomms/2015/150428/ncomms7987/full/ncomms7987.html