Fossil gumpkörtel från tyska Messel

Det är inte för ro skull som fåglar putsar sina fjädrar, även om det vid en snabb och ytlig blick kan se ganska så avslappnat ut. Inte heller är det för att putsa upp sig och se så vackra ut som möjligt.

Nej, putsandet har en betydligt större funktion än så. Dels putsar fåglarna fjäderdräkten för att hålla den ren från ohyra, men en viktig funktion är att behålla fjädrarnas värmeisolerande och vattenavstötande egenskaper. Det är även till hjälp för aerodynamiken hos flygkunniga fåglar

Som en extra utrustning har de flesta fåglar en särskild körtel, så kallad uropygial- eller mer vardagligt kallad gumpkörtel. En körtel som utsöndrar ett oljeaktigt sekret, vilket fåglarna med hjälp av näbben bestryker sina fjädrar med. Allt för att förbättra fjädrarnas isoleringsförmåga mot vatten, vind och kyla.1

Nu har en grupp forskare hittat en sådan gumpkörtel hos ett fågelfossil i berömda Messel Pit i Tyskland. En gruva med oljeskiffer där man gjort många anmärkningsvärda fossilfynd genom åren. Körteln sitter i närheten av fågelns stjärtfjädrar och liknar gumpkörtlar hos nutida fåglar. Vilken fågelart som i forntiden haft hjälp av den viktiga körteln har forskarna inte kunnat se.  Men det är en liten fågel det rör sig om, ungefär så stor som en gärdsmyg.2-3

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Uropygial_gland
2. https://phys.org/news/2017-10-fatty-bird-gland-million-years.html
3. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1865/20171050

Foton: Gunnel Molén