Fel tid och plats för nyupptäckt dinosaurie

Fossil från ett tiotal, så kallade diplodocider (långhalsar) har nyligen hittats i nordvästra Kina. Enligt forskarna bakom studien av fossilen, visar de nyupptäckta fossilen både på en tidigare spridning och en större mångfald av sådana dinosaurier tidigt i historien.

Den exakta dateringen är, enligt forskarna, inte säkerställd. Men i den geologiska tidsskalan skulle den innbära att dessa dinosauriers spridning till Kina flyttas från yngre till mellersta jura – på gränsen till äldre jura. De nyupptäckta fossilen ligger alltså djupare ned i lagren än tidigare fynd.

Lingwu, en stad nära fyndorten, har fått ge namn åt den nypptäckta dinosaurien – Lingwulong shenqi, vilket betyder “en fantastisk drake från Lingwu”. Tilläggas bör att fossilfynd som liknar varandra, ofta fått olika namn då de hittats i olika delar av världen. Detta gäller inte minst dinosaurier.

De mest kända släktena bland diplodociderna, lär vara diplodocus och apatosaurus. Ett populärt namn på svenska är långhalsar, på grund av deras extremt långa halsar. Deras hela längd kunde bli upp till 30-40 meter.

Källor:
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05128-1
https://phys.org/news/2018-07-amazing-dragon-unearthed-china-date.html
https://www.newscientist.com/article/2175041-amazing-dragon-find-in-china-rewrites-evolution-of-massive-dinosaurs