Dvärg-tröglori i dvala

När man tänker på att djur går i dvala under vissa perioder, tänker man som regel på våra breddgrader. Men även i tropikerna finns exempel på djur som använder en sådan överlevnadsstrategi under vissa perioder.

Bland primater är fenomenet, så långt forskarna känner till, ovanligt. Det har hitintills bara varit känt bland några få av Madagaskars lemurer. Dels en som går i dvala under torrperioden, dels två som lever högt uppe i bergen och hibernerar ett par månader vintertid, då temperaturen går ner till minusgrader. 1, 2

Nu har forskarna upptäckt ännu en liten primat som går i dvala, då temperaturen sjunker och matsituationen försämras. Låt vara att det rör sig om en kortvarig dvala, så kallad torpor. Vid torpor skruvar djuret ner sin kroppstemperatur och ämnesomsättning, för att klara sig bättre under perioder med dålig tillgång på föda. Den primat det gäller är den sydostasiatiska dvärg-tröglorin (Nycticebus pygmaeus), som forskarna upptäckt kan försätta sig i dvala upptill 63 timmar i streck.3, 4

Källor:
1. http://www.nature.com/srep/2013/130502/srep01768/full/srep01768.html
2.  http://www.newscientist.com/article/dn23483-zoologger-the-hibernating-lemur-that-feeds-on-its-tail.html
3. http://www.nature.com/articles/srep17392
4. http://phys.org/news/2015-12-discovery-hibernating-primate-madagascar.html

Illustration, wikipedia

Läs mer om primater i dvala i

Lemurer i dvala