”Äldsta” svampen nu hittad?

Är det de äldst daterade svampfossilen, som forskarna nyligen hittat i arktiska Kanada? Fyndet har gjorts bland otillgängliga klippor i Grassy Bayformationen och har fått namnet Ourasphaira giraldae.1-2

Skifferlagren, där fynden gjorts, har daterats till mellan 1010 och 890 miljoner år. En betydligt äldre datering än det till 400 miljoner år daterade svampfossil, som hitintills haft den äldsta dateringen.3 Ett fossil som för övrigt kommer från de innehållsrika fossillagren i skotska Rhynie chert, där man bland annat hittat lockespindlar anmärkningsvärt lika dagens.4

Det är inte några stora svampfossil som ett belgiskt forskarteam nu hittat i Kanada, utan enbart några mikrometerstora fossilrester. Kemiska analyser visar att fossilen innehåller kitin, vilket även finns hos nutida svampars cellväggar.

Det är knappast något lättsamt arbete som ligger bakom den studie som forskarna presenterat i Nature. Först att med helikopter försöka ta sig fram bland otillgängliga klippor, i ett tidigare outforskat område. För att väl tillbaka till sitt universitet mödosamt och varsamt, dela upp fossilen i tunna ark för att kunna analysera dem i ett elektronmikroskop. Man såg då att filamenten var indelade i segment av septa, väggar som finns hos en del moderna svampar.

Andra forskare känner sig avvaktande till att fossilen verkligen innehåller delar av fossila svampar. Man medger, efter att ha sett studien, att det visserligen verkar vara fallet i nuläget. Men man hoppas få mer fossil i framtiden som bekräftelse.

Svampar spelar en viktig ekologisk roll i naturen, genom att de bryter ned död materia och förser nya organismer med näring. Detta har fått en forskare från det belgiska forskarteamet att konstatera – “Förekomsten av svamp på jorden för en miljard år sedan antyder att ekosystemet då kan ha varit mer moget och komplext än vad vi tidigare har trott”.

Och – för att lämna diskussionen och tveksamheterna kring dateringar och dateringsmetoder därhän, verkar det ganska logiskt att svampar alltid funnits med som viktiga organismer för den ekologiska helheten. Vilket fynden av svampfossilen i såväl Kanada, som Skottland ger intressanta indikationer på att så varit fallet.

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/d41586-019-01629-1
2. https://www.nyteknik.se/popularteknik/nya-fyndet-en-miljard-ar-gammal-svamp-hittad-6959822
3. https://www.abdn.ac.uk/rhynie/fungi.htm
4. https://www.nature.com/articles/ncomms1458

Svampar spelar en viktig ekologisk roll i naturen idag, genom att de bryter ned död materia och förser nya organismer med näring. Fossilen vittnar om att den gjort så även längre tillbaka.

Läs mer om svamp

Samarbete i underjorden

Svamp och insekter i burmesisk bärnsten

Myror och svamp i samarbete

Nya arter av självlysande svampar