Svamp och insekter i burmesisk bärnsten

Fossilen visar att forntidens skivsvamp var uppbyggd på samma sätt som dagens.Fossilen visar att forntidens skivsvamp var uppbyggd på samma sätt som dagens.Den burmesiska bärnstenen fortsätter att leverera intressanta fossilfynd. Bland de senaste fynden som publicerats är svampar, samt insekter tillhöriga familjen kortvingar. Ett par av insektsfossilen i studien kommer från Kina.

Av de fossila svamp- och insektsfynden drar forskarna slutsatsen att dessa kortvingar, likt dagens, levde inuti och livnärde sig på svamp. Insektsfossilen har kraftiga käkar, långa, spetsiga känselspröt och är mycket lika nutida kortvingar. Hos svamparna, klassificerade Delar av skivsvamp, som hatten, foten och lameller, har hittats bevarade inuti burmesisk bärnsten. Nutida skivsvamp på fotot.Delar av skivsvamp, som hatten, foten och lameller, har hittats bevarade inuti burmesisk bärnsten. Nutida skivsvamp på fotot.som skivlingar, är hatten, delar av foten och distinkta lameller bevarade.

Skalbaggar från familjen kortvingar har hittats inuti skivsvamp i bärnsten. På fotot nutida kortvinge.Skalbaggar från familjen kortvingar har hittats inuti skivsvamp i bärnsten. På fotot nutida kortvinge.Enligt evolutionsteorin och den geologiska skalan är bärnstenen daterad till ca 99, respektive 125 miljoner år. Oavsett om de nu är så gamla eller ej - det finns många indikationer på att de är betydligt yngre  -  visar fossilen på att såväl svampar, som insekter och deras levnadssätt,  förblivit sig lika tiderna igenom. 

Källor:
https://phys.org/news/2017-03-intact-mushroom-mycophagous-rove-beetle.html
https://www.nature.com/articles/ncomms14894

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation