Protein i spindelväv

Spindeltrådens unika kombinationen av styrka och böjlighet ses som högintressant inom inom biomimetikens område.Spindeltrådens unika kombinationen av styrka och böjlighet ses som högintressant inom inom biomimetikens område.Oavsett vätan i naturen är spindelnät hela tiden lika klistriga och klibbiga. Orsaken enligt forskarna, i en nypublicerad studie, är ett speciellt protein - spidroin. Det är ett protein som ändrar form beroende på luftfuktighet, och även kan stöta bort vatten från spindeltråden.1-2

Inte oväntat hoppas forskarna att kunskapen om proteinet kan komma till användning, för att få andra material klibbiga under våta förhållanden. Under senare tid har spindeltråd rönt allt större intresse inom biomimetiken, det forskningsområde där man avsiktligt studerar naturen, för att sedan överföra lärdomarna till mänsklig ingenjörskonst, Spindeltrådens unika kombinationen av styrka och böjlighet ses här som högintressant. Inte minst då man vill ersätta vävnad i människokroppen, men även för andra ändamål inom det medicinska området.

För ett par år sedan lyckades ett forskningsteam från Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet uppfinna en fungerande metod, där de tillverkat kilometerlånga trådar som liknar spindeltråd. Samtidigt som materialet blir lätt är det starkare än stål. Det är biologiskt nedbrytningsbart och tolereras av människokroppen.3-4

Ett annat exempel inom biomimetikens område är textilindustrin, där man i framtiden hoppas kunna få fram avancerade och slitstarka material, liknande spindeltråden. Och många företag världen över ligger i framkant med att lyckas i sin forskning. 

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/s41467-018-07227-5
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Spidroin
3. https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/1/nu-kan-vi-spinna-konstgjord-spindel...
4. https://www.nature.com/articles/nchembio.2269

Spindlar lever över hela världen och är klassificerade i över 42 000 olika arter. Här en från norra Sverige.Spindlar lever över hela världen och är klassificerade i över 42 000 olika arter. Här en från norra Sverige.   Alla spindlar producerar spindeltråd, även de som inte bygger de vackra, cirkelrunda näten.Alla spindlar producerar spindeltråd, även de som inte bygger de vackra, cirkelrunda näten.    Spindlar är vanliga som fossil, inte minst i bärnsten. Här en från de rika bärnstenslagren i Östersjön.Spindlar är vanliga som fossil, inte minst i bärnsten. Här en från de rika bärnstenslagren i Östersjön.På grund av ett speciellt protein - spidroin - är spindelnät hela tiden lika klistriga och klibbiga, oavsett vätan i naturen.På grund av ett speciellt protein - spidroin - är spindelnät hela tiden lika klistriga och klibbiga, oavsett vätan i naturen.Från början ligger tråden som en kletig massa inuti en körtel, och förvandlas till tråd då den trycks ut genom en liten kanal.Från början ligger tråden som en kletig massa inuti en körtel, och förvandlas till tråd då den trycks ut genom en liten kanal.Genom de trådar de spinner förflyttar sig spindlar, ibland enbart mellan växter och ibland långa avstånd upp i luften.Genom de trådar de spinner förflyttar sig spindlar, ibland enbart mellan växter och ibland långa avstånd upp i luften.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation