Katastrof med flygödleägg

Illustration av flygödlor på Den förhistoriska världenIllustration av flygödlor på Den förhistoriska världenAtt hitta fossila ägg från flygödlor, så kallade pterosarier, är inte alldeles vanligt. Att hitta dem i tred imensionellt skick ännu ovanligare och allra sällsyntast är det att hitta embryon inuti äggen.

Men på en nyupptäckt fyndplats i Kinas kritalager har forskarna nyligen hittat över 200 fossila pterosaurieägg, varav många i tredimensionellt skick och sexton med delar av embryon. På samma fyndplats återfanns även hundratals av fossila ben av flygödlor, från både vuxna och unga individer.

Benen är ganska ofullständiga och ligger i en enda röra. Enligt forskarna tyder hela fyndplatsen på att någon katastrof, kanske en storm, inträffat. En naturkatastrof där framforsande vatten fört med sig stora mängder sediment, som snabbt begravt såväl flygödlor som ägg, som snabbt  förvandlats till fossil. Så snabbt att inte ens alla embryon inuti äggen hunnit ruttna och förmultna.

Flygödlorna är klassificerade till en art kallad Hamipterus tianshanensis, strukturen på äggen liknar den hos nutida ödlor.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2017/11/ancient-flying-reptiles-cared-the...
http://science.sciencemag.org/content/358/6367/1197
https://phys.org/news/2017-11-hundreds-pterosaur-eggs-reveal-early.html
https://www.nature.com/news/huge-haul-of-rare-pterosaur-eggs-excites-pal...
https://www.sciencenews.org/article/jackpot-fossilized-pterosaur-eggs-un...

Läs mer om flygödlor i
http://www.dinosaurier.nu/nyheter/fossilgrav-med-flyg%C3%B6dlor
http://www.dinosaurier.nu/nyheter/flygkunniga-flyg%C3%B6dlor
http://www.dinosaurier.nu/nyheter/unikt-vingmembran-hos-fossil-flyg%C3%B...

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation