Jätteutter från Kina

Fossilfynd från Kina visar att uttrar kunde bli betydligt större i forntiden, än idag. (Nutida flodutter från Tennessee Aq, USA)Fossilfynd från Kina visar att uttrar kunde bli betydligt större i forntiden, än idag. (Nutida flodutter från Tennessee Aq, USA)Många av forntidens djur var betydligt större än nutidens djur av samma slag. Det vittnar det ena fossilfyndet efter det andra om.

Ett av de senaste fynden av det slaget är uttrar, vars fossil hittats i nutida Kina. Fossilen består mestadels av delar av ben och skallar. Utifrån storleken på dessa har forskarna  beräknat uttrarnas vikt till ca 50 kg. Nutida uttrar väger som mest 17 kg, de flesta mellan 7-12 kg. Ett av kranierna, om än tillplattat, är nästan helt komplett med varierande skelettdelar och underkäken med tänderna bevarade. 

Att såväl djur som växter ofta blev betydligt större förr, beror sannolikt på ett betydligt gynnsammare klimat jämfört med våra dagars.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2017/01/enormous-otters-once-roamed-south...
https://phys.org/news/2017-01-ancient-otter-species-largest.html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14772019.2016.1267666
Många av forntidens djur var betydligt större än nutidens djur, därom vittnar fossilen. (Nutida floduttrar på Tenn Aq, USA)Många av forntidens djur var betydligt större än nutidens djur, därom vittnar fossilen. (Nutida floduttrar på Tenn Aq, USA)Nutida uttrar på Tennessee Aquarium, USA.Nutida uttrar på Tennessee Aquarium, USA.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation