Hur fjärilar äter

Fjärilens sugsnabel ligger hoprullad då den inte används.Fjärilens sugsnabel ligger hoprullad då den inte används.Hos de flesta fjärilar är munnen likt ett långt sugrör, en så kallad sugsnabel, som ligger hoprullad då den inte används. Sugsnabeln är lång, smal och böjbar, som gjord för att suga i sig nektar - kan man tycka.

I själva verket fungerar den mer som en pappershandduk, med en högabsorberande förmåga. Det visar en forskningsstudie, som nyligen presenterades av en amerikansk forskare vid namn Konstantin Kornev. De vätskor som fjärilar med sugsnablar dricker av är som regel väldigt trögflytande i förhållande till fjärilens snabel. Om fjärilarna skulle pumpa upp exempelvis fruktjuice genom snabeln skulle denna utsättas för så högt tryck att snabeln skulle brista.

Kornevs studier visar att de vätskor som fjärilarna dricker istället sugs upp mjukt genom små tunna kärl, så kallade kapillärer. Fjärilar dricker en mångfald av olika vätskor så det är viktigt att snabeln fungerar för dem alla, oberoende av vätskornas konsistens. 

Ju längre forskningen framskrider, desto fler unika och ofta mycket förfinade funktioner upptäcks, även hos många av de minsta djuren på jorden.

Källor:
http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/aiche-2008/data/pape...
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091122161748.htm

Fjärilens sugsnabel ligger hoprullad då den inte används, men fungerar annars ung som en högabsorberande pappershandduk.Fjärilens sugsnabel ligger hoprullad då den inte används, men fungerar annars ung som en högabsorberande pappershandduk.Munnen hos de flesta fjärilar är likt ett långt sugrör, en så kallad sugsnabel.Munnen hos de flesta fjärilar är likt ett långt sugrör, en så kallad sugsnabel.De vätskor som fjärilar dricker sugs upp mjukt genom små tunna kärl, så kallade kapillärer.De vätskor som fjärilar dricker sugs upp mjukt genom små tunna kärl, så kallade kapillärer.Fjärilar dricker en mångfald av olika vätskor, så det är viktigt att sugsnabeln passar för dem alla, oavsett konsistens.Fjärilar dricker en mångfald av olika vätskor, så det är viktigt att sugsnabeln passar för dem alla, oavsett konsistens.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation