Humlor och elektriska fält

Samarbetet humlor och blommor emellan är av stor betydelse för bådas överlevnad.Samarbetet humlor och blommor emellan är av stor betydelse för bådas överlevnad.Att humlor rör sig snabbt från blomma till blomma har knappast undgått någon. Inte minst av oss som jagar dem med kamera och försöker fånga dem på bild, i någon av de korta stunder de förblir stilla.

Det som lockar humlorna är inte bara blommornas färg, mönster och doft utan också den  elektriska laddning som blommorna alstrar. Flygande insekter, som exempelvis humlor, är normalt positivt laddade medan blommor har negativ elektrisk laddning. Det finns därför en elektrisk spänning mellan de två när de befinner sig nära varandra.

Att elektriska fält hjälper till att överföra pollen har forskarna känt till sedan tidigare. Samt att blommans elektriska potential förändras när den blivit pollinerad. För att par år sedan upptäckte även några brittiska forskare att humlor kan avläsa formen och styrkan på blommors elektriska fält. En värdefull information då det gäller för humlorna att hitta blommor som ger rikligt med näring.

Forskarna undersökte humlornas beteende med hjälp av artificiella blommor, med eller utan elektrisk laddning, samt med eller utan belöning. Experimentet visade att när små elektriska fält sattes igång kring blommor med belöning, så kunde humlorna oftare och snabbare hitta dit. Då humlan kommer i kontakt med blomman påverkas dess elektriska potential under flera minuter. Därför funderar nu forskarna på om det också fungerar som en kommunikation humlorna emellan, så att nästa humla som kommer känner av att maten för tillfället är slut.

Källor:
http://www.sciencemag.org/content/340/6128/66.abstract
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/02/scienceshot-when-sparks-fl...
org
http://phys.org/news/2013-02-bees-electrical-fields.html

Humlor lockas till olika blommor, av deras färg, mönster och doft, men också den elektriska laddning som blommorna alstrar.Humlor lockas till olika blommor, av deras färg, mönster och doft, men också den elektriska laddning som blommorna alstrar.

Att humlor inte borde kunna flyga är en långlivad myt. De är istället väl designade att kunna göra det.Att humlor inte borde kunna flyga är en långlivad myt. De är istället väl designade att kunna göra det.Humlevingens form och rörelsemönster skapar en luftvirvel precis ovanför vingen och ger upphov till ökad lyftkraft.Humlevingens form och rörelsemönster skapar en luftvirvel precis ovanför vingen och ger upphov till ökad lyftkraft.Av cirka 250 olika humlearter i världen finns ett fyrtiotal arter i Sverige.Av cirka 250 olika humlearter i världen finns ett fyrtiotal arter i Sverige.

Humlor är norra halvklotets viktigaste pollinerare.Humlor är norra halvklotets viktigaste pollinerare.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation