"Gröna spetsvingar"

Guldögonsländor sorterar familjen under insektsordningen nätvingar, och har klassificerats i ett par tusen arter.Guldögonsländor sorterar familjen under insektsordningen nätvingar, och har klassificerats i ett par tusen arter.Gröna spetsvingar kallas en liten slända om man översätter namnet direkt från engelskans green lacewings. Guldögonslända på svenska och Chrysopidae på latin. I ett vidare sammanhang sorterar familjen under insektsordningen nätvingar, och har klassificerats i ett par tusen arter över hela världen. De flesta finns i Europa och Nordamerika, ett tjugotal arter lever i Sverige.

I larvstadiet kallas de ibland för bladluslejon, då de till största delen lever på bladlöss. Även som fullbildade insekter lever en del arter på bladlöss, trips och kvalster, medan många lever på pollen, nektar och honungsdagg. Under de båda veckor larvstadiet varar kan de äta  200—500 bladlöss var. Det gör dem, tillsammans med vuxna sländor som lever på olika skadeinsekter, till viktiga nyttodjur inom jordbruket och andra odlingar, exempelvis av frukt och bär. De är så pass effektiva att de föds upp och säljs för att sättas ut i växthusen.1-2

När larven sugit ut innehållet i bladlössen lägger den skalen på sin egen rygg som kamouflage mot rovdjur. Ett beteende som ett flertal fossil - från bland annat bärnsten - visar att den delade med sina forntida  fränder.3-5 Även vuxna individer har hittats som välbevarade fossil, anmärkningsvärt lika dagens.6

Källor:
1. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslan...
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysopidae
3. http://english.nigpas.cas.cn/ns/RelatedNews/201608/t20160808_166299.html
4. https://phys.org/news/2012-12-mind-blowing-diogenes-lacewing-survival-mi...
5. http://www.pnas.org/content/109/52/21414.short
6. http://www.fossilmuseum.net/Fossil-Pictures/Liaoning-Insects/Lacewing2/C...

Såväl larver som vuxna individer av guldögonsländor har hittats som välbevarade fossil, anmärkningsvärt lika dagens.Såväl larver som vuxna individer av guldögonsländor har hittats som välbevarade fossil, anmärkningsvärt lika dagens.Guldögonslända på svenska, green lacewings dvs gröna spetsvingar på engelska, det senaste ett mycket passande namn.Guldögonslända på svenska, green lacewings dvs gröna spetsvingar på engelska, det senaste ett mycket passande namn.Guldögonsländor och nyckelpigor är två av de organismer som används inom biologisk bekämpning.Guldögonsländor och nyckelpigor är två av de organismer som används inom biologisk bekämpning.Som vuxna lever en del arter av guldögonsländor på bladlöss, trips och kvalster, medan många lever på pollen, nektar och honung.Som vuxna lever en del arter av guldögonsländor på bladlöss, trips och kvalster, medan många lever på pollen, nektar och honung.Guldögonsländor är viktiga nyttodjur inom olika odlingar, speciellt i larvstadiet då de äter rikligt med skadeinsekter.Guldögonsländor är viktiga nyttodjur inom olika odlingar, speciellt i larvstadiet då de äter rikligt med skadeinsekter.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation