Gamla svampar

En liten svamp med tydliga lamellerer har hittats djupt ned i de brasilianska fossillagren. (En något större, nutida skivsvamp.)En liten svamp med tydliga lamellerer har hittats djupt ned i de brasilianska fossillagren. (En något större, nutida skivsvamp.)Det hitintills äldst daterade svampfossilet har hittats i kalkstensklippor i nordöstra Brasilien, och daterats - enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan  - till ca 115 miljoner år.

Svampen är ungefär fem cm hög och har så kallade lameller, eller skivor, under hatten. Och det artnamn den tilldelats är Gondwanagaricites magnificus.1 - 2 De dessförinnan äldst daterade svamparna hittades för en tid sedan i burmesisk bärnsten och daterades till 99 miljoner år. Även hos dessa finns distinkta lameller bevarade, även hatten och delar av stjälken.3 - 4

Forskarna kallar det nyupptäckta svampfossilet från Brasilien för ett vetenskapligt under. Normalt växer och försvinner svampar på väldigt kort tid, och man står förundrade över hur den här svampen kunnat mineraliseras och bevarats under 115 miljoner år. Klart är att mineraliseringen måste ha skett väldigt snabbt, i samband med att den begravts under stora sedimentmassor.

Delar av en skivling har hittats i burmesisisk bärnsten, daterad till runt 100 miljoner år. (Dock en annan art än fotots.)Delar av en skivling har hittats i burmesisisk bärnsten, daterad till runt 100 miljoner år. (Dock en annan art än fotots.)Men så är det ju det här med dateringsmetoderna - kanske det är något med dem som inte riktigt stämmer?

Källor:
1. https://phys.org/news/2017-06-scientists-world-oldest-fossil-mushroom.html
2. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178327
3. https://phys.org/news/2017-03-intact-mushroom-mycophagous-rove-beetle.html
4. https://www.nature.com/articles/ncomms14894