Gå till myran...

Gå till myran.... Alltfler forskningsstudier visar på myrors kapacitet på många olika områden.Gå till myran.... Alltfler forskningsstudier visar på myrors kapacitet på många olika områden.Att vandra baklänges genom livet, rent bokstavligt, kan vara både besvärligt och rent utav farligt. För oss människor vill säga, men knappast för myror visar en nyligen publicerad forskningsstudie.

Myrors skicklighet att orientera sig, genom såväl olika slags landmärken som efter solen, har varit känt sedan länge. Men i den nya studien visar forskarna att myrorna klarar detta oavsett åt vilket håll kroppen är vänd. Forskarna experimenterade genom att lägga ut kakbitar i olika storlekar, varav vissa så stora att myrorna fick lov att dra bitarna baklänges. Därefter flyttade man om myrorna för att om de tappade sin orientering. Men icke - myrorna stannade bara upp och vände sig framlänges för att hitta igen de landmärken, som utmärkte deras väg hem. För att sedan vända sig baklänges igen för att kunna dra hem kakbiten, vilket de även lyckades med.

Ordspråksbokens författare manar oss att se på myran för att bli vis. Nu gäller väl den uppmaningen i första hand lättja och framtidsplaneraing (Ordspr 6:6-8). Men alltfler forskningsstudier visar på myrors kapacitet på många olika områden. En kunskap väl värd att ta del av, om inte annat för att förundras över, även över de mindre djuren i skapelsen. Och hur komplex en myrhjärna, mindre än ett knappnålshuvud, kan vara.

Allt detta visar inte minst ovanstående studie, som är den första i sitt slag när det gäller insekters förmåga att orientera sig.

Källor:
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(16)31466-X?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS096098221631466X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170119125404.htm
https://phys.org/news/2009-02-ants-home.html

Se mer om myrors orienteringsförmåga i
http://www.dinosaurier.nu/nyheter/%C3%B6kenmyror-luktar-sig-hem
Myror är skickliga i att orientera sig och hitta hem till sitt bo igen. Landmärken, efter solen etc...Myror är skickliga i att orientera sig och hitta hem till sitt bo igen. Landmärken, efter solen etc...Myror är bra på samarbete, såväl med varandra som med andra organismer i naturen. Svartmyror på väg uppför en bergeniastjälk.Myror är bra på samarbete, såväl med varandra som med andra organismer i naturen. Svartmyror på väg uppför en bergeniastjälk.Myror finns över hela världen och delas in i ca 12000 olika arter. Här svartmyror i en svensk trädgård.Myror finns över hela världen och delas in i ca 12000 olika arter. Här svartmyror i en svensk trädgård.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation