Forntida pollination

Idag är över 80 % av alla växter beroende av insekters pollination för sin överlevnad. Kanske var det så även i forntiden.Idag är över 80 % av alla växter beroende av insekters pollination för sin överlevnad. Kanske var det så även i forntiden.Insekter pollinerade växter även i den forntida växtligheten. Det visar bärnstensfynd, som hittats i Spanien.

De insekter som hittats i bärnstenen består av sex fossila trips, täckta med hundratals små pollenkorn. Tripsen är mindre än 2 mm långa. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är bärnstenen daterad till ca 100 miljoner år. Enligt forskarna är det den äldsta direkta indikationen på pollination.

De mest kända av nutidens pollinerare är bin och fjärilar. Men även en stor mängd av mindre kända insekter, som trips och skalbaggar, flyger mellan han- och honblommor och transporterar de livsviktiga pollenkornen. Mest förekommer det bland blommande växter, som är rika på nektar, viktig för insekternas överlevnad. Men även så kallade gymnospermer eller nakenfröiga växter, som exempelvis olika kottar, pollineras ibland av olika insekter.

Idag är över 80 % av alla växter beroende av insekters pollination för sin överlevnad. Kanske var det så även i forntiden.

Källor:
http://www.pnas.org/content/109/22/8623.abstract
https://phys.org/news/2012-05-scientists-insect-pollination-million-year...

Insekter pollinerade växter även i den forntida växtligheten. Det visar bland annat bärnstensfynd, som hittats i Spanien.Insekter pollinerade växter även i den forntida växtligheten. Det visar bland annat bärnstensfynd, som hittats i Spanien.
Bin är betydelsefulla pollinerare för såväl blommor som fruktträd, då pollen fastnar på binas alla håriga delar.Bin är betydelsefulla pollinerare för såväl blommor som fruktträd, då pollen fastnar på binas alla håriga delar.Fossilfynd visar att även forntidens bin samlade pollen från en stor variation av nektar-producerande blommor.Fossilfynd visar att även forntidens bin samlade pollen från en stor variation av nektar-producerande blommor.“Det kan mycket väl vara så att bins dualistiska samlande är lika gammalt som själva bina”, säger en forskare i en studie.“Det kan mycket väl vara så att bins dualistiska samlande är lika gammalt som själva bina”, säger en forskare i en studie.Biets tredje benpar är utrustat med en pollenkorg, en grund fördjupning på utsidan av benet. Allt för en lyckad transport.Biets tredje benpar är utrustat med en pollenkorg, en grund fördjupning på utsidan av benet. Allt för en lyckad transport.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation