Flugor skimrar i skönhet

En grupp svenska forskare från Lunds universitet har upptäckt en hitintills okänd mikrovärld hos steklar och blomflugor. Vid en skärskådning i mikroskop har vingarna hos insekterna visat sig rymma en enorm färgprakt i regnbågens alla färger och i fantastiska mönster. Det är de flortunna vingarnas mikroskopiska strukturer, och inte pigment, som ger vingarna dess färg. Olika tjocklekar på vingytan reflekterar ljuset olika och ger helt unika kulörer.

Att inte några forskare  upptäckt färgmönstren tidigare beror, enligt tidskriften PNAS,  på att man tidigare studerat insekterna mot en ljus bakgrund i mikroskopen. Nu kom Lundaforskarna på den geniala idén att studera dem mot en mörk bakgrund. När så allt överflödigt ljus absorberades av det mörka, och resten reflekterades tillbaka, framträdde de fantastiska färgerna och mönstren. En enkel idé kan tyckas, det gäller bara att komma på den och kanske tänka i lite nya banor.

Det är fascinerande att tänka på hur mycken skönhet som ligger dold, utan att vi kan se det med blotta ögat. Färgmönstren hos flugor och steklar är bara ett exempel bland många, som dem hos små sandkorn och blommor gömda långt in i ökensanden. Och säkerligen finns mycken skönhet fortfarande fördold, som forskarvärlden ännu inte upptäckt.

Källa:
http://www.pnas.org/content/early/2010/12/27/1017393108.full.pdf

Det är de flortunna vingarnas mikroskopiska strukturer hos blomflugor och steklar som ger dem dess färg.Det är de flortunna vingarnas mikroskopiska strukturer hos blomflugor och steklar som ger dem dess färg. Steklars vingar skimrar ofta i skönhet för vår blick. Men den vackraste färgprakten kan enbart ses genom mikroskåp.Steklars vingar skimrar ofta i skönhet för vår blick. Men den vackraste färgprakten kan enbart ses genom mikroskåp. Vid en skärskådning i mikroskop har vingarna hos steklar och blomflugor visat sig rymma en enorm färgprakt och mönster.Vid en skärskådning i mikroskop har vingarna hos steklar och blomflugor visat sig rymma en enorm färgprakt och mönster.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation