Fantastiska fynd igen - i Burma

Delar av en skivling har hittats i burmesisisk bärnsten, daterad till runt 100 miljoner år. (Dock en annan art än fotots.)Delar av en skivling har hittats i burmesisisk bärnsten, daterad till runt 100 miljoner år. (Dock en annan art än fotots.)Den burmesiska bärnstenen fortsätter att leverera intressanta fossilfynd. Bland de senaste fynden som publicerats är svampar, samt insekter tillhöriga familjen kortvingar. Ett par av insektsfossilen i studien kommer från Kina.

Av de fossila svamp- och insektsfynden drar forskarna slutsatsen att dessa kortvingar, likt dagens, levde inuti och livnärde sig på svamp. Insektsfossilen har kraftiga käkar, långa, spetsiga känslospröt och är mycket lika nutida kortvingar. Hos svamparna, klassificerade som skivlingar, är hatten, delar av stjälken och distinkta lameller bevarade.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska skalan är bärnstenen daterad till ca 99, respektive 125 miljoner år. Oavsett om de nu är så gamla eller ej, visar fossilen på att såväl svampar, som insekterna och deras levnadssätt att de förblivit sig lika tiderna igenom.Fossila fynd i bärnsten visar att flera insekter, likt dagens levde inuti skivlingar.Fossila fynd i bärnsten visar att flera insekter, likt dagens levde inuti skivlingar. 

Källor:
https://phys.org/news/2017-03-intact-mushroom-mycophagous-rove-beetle.html
http://www.nature.com/articles/ncomms14894

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation