En alg en bläckfisk - men "i själva verket var det en fisk..."

Ett fossil som forskarna först trodde var en alg, och sedan en bläckfisk, visade sig vara en fisk. En annan än på fotot dock.Ett fossil som forskarna först trodde var en alg, och sedan en bläckfisk, visade sig vara en fisk. En annan än på fotot dock.Ett fossil som först togs för en grönalg och sedan för en bläckfisk har visat sig vara en fisk. Nåja, inte en hel fisk, utan en del av en sådan. Annars kanske det inte varit lika knepigt att se vad det var.1-2

Fiskfossilet från Kansas är nu långt från det enda fossil som misstagits för något helt annat. Exempelvis har ormbunkar tagits för svampdjur, och tänder från lungfisk för svamp. Och av en gristand, ett tåben från en häst, ett lårben från en krokodil, ett bit av en skalle från en häst, respektive revben från en delfin har man byggt upp s k "apmänniskor".

Det är nu 70 år sedan den feltolkade fisken hittades i fossil-rika kritalager i Kansas. I samma lager - Niobrara-formationen  - har forskarna genom året hittat fossil från en mängd olika fiskar. Men även fossil från dinosaurier, havsreptiler, sjöfåglar och ett flertal ryggradslösa djur. Fiskfossilen utgör dock den rikaste delen av fossil i dessa lager.3-4

Tydliga fossil, som fisken på fotot, är lätta att grupp-bestämma. Rör det sig om mindre delar blir det genast svårare.Tydliga fossil, som fisken på fotot, är lätta att grupp-bestämma. Rör det sig om mindre delar blir det genast svårare.Det nu aktuella fossilet har klassificerats som tillhörig en  broskfisk, den grupp som bland annat hajar och rockor tillhör. Och även om forskarna nu efter noggranna undersökningar säger sig vara säkra på sin sak, har den inte fått gågot nytt namn vetenskapligt namn. Så tills vidare får  den fortsätta bära sitt gamla växtnamn, Platylithophycus cretaceum.5

Källor:
1. https://phys.org/news/2018-04-alga-squid-enigmatic-fossil-fish.html
2. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-paleontology/article/...
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Niobrara_Formation

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Paleobiota_of_the_Niobrara_Formation
5. http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-PB-159374


to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation