Blinka lilla stjärna...

Sjöstjärnor finns i en mängd olika arter, med olika uppbyggnad och storlek. Här en av de större, bevarad på Gotlands fornsal.Sjöstjärnor finns i en mängd olika arter, med olika uppbyggnad och storlek. Här en av de större, bevarad på Gotlands fornsal.“Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar...  ja, om det nu är var eller vad i den kända barnvisan. Därom råder delade meningar. Nu är det väl knappast sjöstjärnor som visan handlar om. Men en viss liten likhet har forskarna nyligen upptäckt, i varje fall hos ett par av arternas ögon.

De flesta sjöstjärnor som lever på grunda vatten har fasettögon längst ut på varje arm. För att se om även de som lever på djupt vatten har likadana ögon,  har en grupp forskare studerat  sjöstjärnor på olika djup utanför Grönland. Forskarna fann då att av tretton undersökta arter, hade alla utom en komplexa ögon. Inklusive tre arter som lever på över 320 meters djup, så pass djupt att inget ljus uppifrån ytan når ner till dem. Forskarna i studien tror att sjostjärnor använder synen till stor del  för att navigera. Hur pass bra de ser tycks dock vara oklart. 

Tillbaka till “blinka lilla stjärna”, så fann forskarna att två av arterna i studien har förmågan att alstra ljus - så kallad bioluminiscens - genom ögonen. Och forskarna funderar nu på om kombinationen med bioluminiscens och fasettögon gör det möjligt för dessa sjöstjärnor att kommunicera med tilltänkta partners. Ett komplext beteende, om så är fallet, som tidigare inte observerats hos sjöstjärnor.

Ännu en studie som visar på hur mycket nytt det finns att upptäcka bland skapelsens mångfald. Och att komplexiteten ofta kan vara större än forskarna tidigare trott.

Källlor:
http://www.sciencemag.org/news/2018/02/these-deep-ocean-starfish-can-see...
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/285/1872/20172743.long
Många arter av sjöstjärnor, kanske de flesta, har komplexa fasettögon längst ut på varje arm.Många arter av sjöstjärnor, kanske de flesta, har komplexa fasettögon längst ut på varje arm.Ormstjärnor påminner mycket om sjöstjärnor, men har bl a rörligare armar. Här en fossil ormstjärna från brittiska juralager.Ormstjärnor påminner mycket om sjöstjärnor, men har bl a rörligare armar. Här en fossil ormstjärna från brittiska juralager.Fossila sjöstjärnor hittas ofta djupt ned i de sedimentära lagren. Här fossil från tyska juralager.Fossila sjöstjärnor hittas ofta djupt ned i de sedimentära lagren. Här fossil från tyska juralager.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation