Vilket mineral tycker du är finast?

Ametist
7% (8 votes)
Safir
11% (12 votes)
Agat
1% (1 röst)
Pyrit
3% (3 votes)
Koppar
0% (0 votes)
Zink
1% (1 röst)
Silver
2% (2 votes)
Guld
5% (6 votes)
Rubin
6% (7 votes)
Citrin
1% (1 röst)
Diamant
17% (19 votes)
Förstenad lava/magma
1% (1 röst)
Turmalin
3% (3 votes)
Bergskristall
5% (5 votes)
Kvarts
0% (0 votes)
Järn
0% (0 votes)
Nickel
0% (0 votes)
Bly
1% (1 röst)
Grafit
0% (0 votes)
Gnejs
0% (0 votes)
Svavel
1% (1 röst)
Gips
3% (3 votes)
Japsis
0% (0 votes)
Kalcedon
0% (0 votes)
Smaragd
8% (9 votes)
Sardonyx
2% (2 votes)
Karneol
0% (0 votes)
Krysolit
1% (1 röst)
Beryll
1% (1 röst)
Topas
2% (2 votes)
Krysopras
0% (0 votes)
Hyacint
1% (1 röst)
Jade
4% (4 votes)
Kol
3% (3 votes)
Antimon
0% (0 votes)
Granat
0% (0 votes)
Topas
3% (3 votes)
Glimmer
1% (1 röst)
Opal
7% (8 votes)
Fältspat
0% (0 votes)
Dioptas
1% (1 röst)
Övriga
0% (0 votes)
Total votes: 110
Tags:
to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation