Om du hittade ett dinosaurieben - vad skulle du göra då?