Guldögonsländor och nyckelpigor är två av de organismer som används inom biologisk bekämpning.

Guldögonsländor och nyckelpigor är två av de organismer som används inom biologisk bekämpning.