Alla spindlar producerar spindeltråd, även om alla inte bygger nät av sina trådar.

Alla spindlar producerar spindeltråd, även om alla inte bygger nät av sina trådar.