Cellulosa är det vanligaste organiska ämnet i naturen.

Cellulosa är det vanligaste organiska ämnet i naturen.