Koalan - välanpassad för ett liv i träden, på så många olika sätt.

Koalan - välanpassad för ett liv i träden, på så många olika sätt.