NOLIA-mässan 2019 - anmäl dig för att hjälpa till!

2019-08-05 10:00
2019-08-13 18:00
Europe/Stockholm

 

NOLIA, 2015, hade vi 7989 besökare opch delade ut 3752 gratis fossil och mineraler. Vi blev kallade det roligaste på NOLIA av vissa. Ja - vi gör roliga saker, men även viktiga saker! Inget meningslöst här inte!

Sveriges (ofta) största mässa med ca 100 000 besökare - Stora NOLIA-mässan

Tidpunkt: Vi jobbar vidare mot NOLIA, 2019, första veckan i augusti.

Plats: Umeå, Norrlands största stad (ca 120 000 invånare).

Över fyrahundra kvadratmeter med massor av roligt och viktigt för besökarna!

Vill du vara med och hjälpa till - ta kontakt med oss på kontaktsidan! Berätta vad du kan och vill, så vi vet hur vi kan jobba vidare!

Punkt 2D är extra viktig och delvis ganska enkel. Räkna besökare, gömma skatter för barnen, bjuda på saft, eller - om det är ditt "kall" - samtala med besökarna. Man får naturligtvis gratis inträde på NOLIA-mässan de dagar man hjälper till!

1. Kan du tänka dig att ge ett extra ekonomiskt stöd för museets arbetet på NOLIA-mässan detta år?
1b) Om du har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt - ungefär hur mycket kan du bidra med, så vi vet hur vi skall planera? (50/100/500/1000 kr eller mer. Vårt plusgiro är 488 08 44-8, Den Förhistoriska Världen)

2. Kan du tänka dig att hjälpa till personligen på NOLIA-mässan och lägga in det i din planering för detta år, med:
A) Förberedelser/planering inför NOLIA? (Det arbetet pågår hela sommaren men mest veckan innan NOLIA-mässan.)
B) Värva medhjälpare till NOLIA-arbetet - dvs sprida information så att vi kan nå fler människor?
C) Sätta upp materialet i montern inför mässan, veckan innan NOLIA-mässan, dvs praktiskt arbete?
D) Hjälpa till personligen någon/några dag/ar i vår monter under själva mässan?

*******************************************************************************************************************

Så här skrev den som var huvudansvarig för Ungdomsland på NOLIA-mässan 2005, om vårt program (senare år har de också varit nöjda - men vi har inte frågar efter något direkt utlåtande):

1. Vi är kanonnöjda med Erat program på ungdomsscenen. Era artister höll
mycket hög klass och jag tvekar inte att säga att det var det bästa under hela
veckan på Ungdomsscenen!
2. När det gällde Er monter är vi också nöjda. Mycket personal som kunde
stå till tjänst och ett roligt upplägg med massor att göra. Som ett miniland i
stora Ungdomsland.
Hoppas Ni vill vara med om två år igen på Ungdomsland.
Med Vänliga Hälsningar!
Marcus Lindh
Nolia AB Ungdomsland

 
******************************************************************************************************************

Det blir nog inget musikprogram på NOLIA för oss, eftersom man har lagt ner Ungdomsscenen sedan några år tillbaka. Det kan eventuellt bli något på Stora scenen - om vi får tag på en bra artist som kan ställa upp. Det måste dock vara en stor kändis - ge gärna förslag!

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation