Forntida bin liknar dagens

I pollenkorgar på honungsbiets bakben transporterar biet pollen som det kammat ihop till små klumpar.I pollenkorgar på honungsbiets bakben transporterar biet pollen som det kammat ihop till små klumpar.Var forntidens bi specialiserade på att samla in pollen från specifika växter, eller flög de mest omkring och samlade från många olika slags blommor just där de befann sig? Kanske förekom både ock - en dualistisk samlar-strategi lik nutida honungsbins?

Det är frågor som några forskare utgått ifrån i en studie på fossila honungsbin, som innehåller  gott om välbevarat pollen. Och efter att ha studerat fossilen är forskarna benägna att svara ja på den sistnämnda frågan och säger - “Det kan mycket väl vara så att bins dualistiska samlande är lika gammalt som själva bina”.

Det forskarna såg i studien var bland annat att det pollen som finns på själva kroppen hos bina,  kommer från en stor variation av nektar-producerande blommor. Medan det pollen som finns bevarat på benen, i omsorsfullt packade pollen-korgar, visade sig komma från betydligt färre blomstertyper. Pollen som förmodligen var ämnat att ta hem till kupan och de yngre bina.

Fossilen i studien kommer från tyska eocen-lager, som enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterats till bortåt 50 miljoner år.

Källor:
http://phys.org/news/2015-11-ancient-bees-pollen-ways.html
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)01100-8?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982215011008%3Fshowall%3Dtrue

Bin är betydelsefulla pollinerare för såväl blommor som fruktträd, då pollen fastnar på binas alla håriga delar.Bin är betydelsefulla pollinerare för såväl blommor som fruktträd, då pollen fastnar på binas alla håriga delar.

Fossilfynd visar att även forntidens bin samlade pollen från en stor variation av nektar-producerande blommor.Fossilfynd visar att även forntidens bin samlade pollen från en stor variation av nektar-producerande blommor.Biets tredje benpar är utrustat med en pollenkorg, en grund fördjupning på utsidan av benet. Allt för en lyckad transport.Biets tredje benpar är utrustat med en pollenkorg, en grund fördjupning på utsidan av benet. Allt för en lyckad transport.“Det kan mycket väl vara så att bins dualistiska samlande är lika gammalt som själva bina”, säger en forskare i en studie.“Det kan mycket väl vara så att bins dualistiska samlande är lika gammalt som själva bina”, säger en forskare i en studie.

to lead a healthy lifestyle viagra uden recept is the first condition viagra uten reseptfor full operation